Cine este Ioan Ghişe?

Distribuie:
europass_logo

Curriculum vitae

Europass

 Ioan Ghise poza CV
Informaţii personale
Nume / Prenume Ghise Ioan
Adresa 3, Vidin, 500 182, Brasov, Romania
Telefon + 0040 728 220 412 Mobil: + 0040 724 307 433
Fax + 0040 427 393
E-mail ghise.ioan@cdep.ro; ioanghise@yahoo.com,
Cetăţenia Romana
Data naşterii 08.05.1956
Sex M
Locul de muncă vizat / Aria ocupaţională Parlamentul României, Senatlegislatura 2012-2016
Experienţa profesională Comisia de Regulament a Senatului 
Perioada 2012- Prezent
Functia sau postul ocupat Senator
Principalele activitati si responsabilitati Presedintele Comisiei de Regulament a SenatuluiMembru a Biroului Permanent al SenatuluiMembru in comisia Camerei deputatilor si Senatului pentru statutul deputatilor si senatorilor

Membru in comisia Camerei deputatilor si Senatului pentru Regulamentul sedintelor comune

Legiferare

Perioada 2008 – 2012
Funcţia sau postul ocupat Senator
Principalele activităţi şi responsabilităţi legiferare
Experienţa profesională Membru in Comisia de Afaceri Europene a Parlamentului (2008-2012);Membru in   Ccomisia juridica a Senatului ( 2008-2012)Secretar al Comisiei pentru Regulamentul Senatului (2008-2012)

 

Numele şi adresa angajatorului Senatul României, Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5
Tipul activităţii sau sectorul de activitate legiferare
Perioada 2004-2008
Funcţia sau postul ocupat Deputat
Principalele activităţi şi responsabilităţi Vicelider al grupului parlamentar al PNL (2008);Membru in   Comisia de Afaceri Europene a Parlamentului;(2007-2008);Membru in   Ccomisia juridica a Camerei Deputatilor ( 2007-2008);

Membru al Comisiei de IT&C a Camerei Deputatilor ( 2005-2006)

Numele şi adresa angajatorului Camera Deputatilor, Bucuresti, str. Izvor, nr.2-4, sector 5.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate legiferare
Perioada 1996-2004
Funcţia sau postul ocupat Primar al Brasovului ( 2 mandate 1996-2004)
Principalele activităţi şi responsabilităţi Conform legii 215/2001 a administratiei publice locale exercitarea atributiilor   primarului
Numele şi adresa angajatorului Primaria Brasov, str. Eroilor, nr. 8
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica
Perioada 1992-1996
Funcţia sau postul ocupat Deputat
Principalele activităţi şi responsabilităţi Vicepresedinte al Comisiei de adminstratie publica si echilibru ecologic; membru in comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor(1995-1996)
Numele şi adresa angajatorului Camera Deputatilor, Bucuresti, str. Izvor, nr.2-4, sector 5
Tipul activităţii sau sectorul de activitate legiferare
Perioada 1985-1992
Funcţia sau postul ocupat Consilier judetean (1992)Profesor de matematica si informatica, 1990-1991-director al Colegiului National de informatica „Grigore Moisil” din Brasov
Principalele activităţi şi responsabilităţi Didactice si administrative
Numele şi adresa angajatorului Colegiul National de informatica „Grigore Moisil” din Brasov, str. Calea Bucuresti, nr. 75, Brasov.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ore de curs si activitati Instructiv educative
Perioada 1980-1985
Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematica si pedagog
Principalele activităţi şi responsabilităţi Ore de matamatica si activitati educative
Numele şi adresa angajatorului 1984-1985, Sc. Gen. Nr. 1 din comuna Poiana Marului, judetul Brasov;1982-1984, Liceul industrial „Tractorul” din Brasov,1980-1982 Sc. Gen. Nr. 2 din orasul Liesti, jud. Galati, 1982-1984,

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ore de matematica si activitati educative si de supraveghere
Educaţie şi formare
Perioada Noiembrie 2010
Calificarea / diploma obţinută Expert în atragere finanţări europene
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Finanţarea programelor şi proiectelor europene
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Curs certificat C.N.F.P.A. furnizat de către S.C. Best Smart Consulting S.R.L.
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Curs de specializare, formare profesională a adulţilor
Perioada Mai 2010
Calificarea / diploma obţinută Expert în achiziţii publice
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Sistemul achiziţiilor publice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Curs certificat C.N.F.P.A. furnizat de către S.C. Best Smart Consulting S.R.L.
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Curs de specializare, formare profesională a adulţilor
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Absolvent al cursului „Securitate şi bună guvernare”
Domenii principale studiate / competenţe dobândite „Securitate naţională şi bună guvernare în contextul integrării României în NATO şi UE”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare postuniversitar
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Mediator profesionist
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Medierea conflictelor de orice natură
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare S. C. Human Toolkit SRL, Craiova
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Curs postuniversitar de formare profesională
Perioada 2005-2007
Calificarea / diploma obţinută Masterat in Managemenul Proiectelor
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Managementul Proiectelor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare SNSPA – Scoala Nationala de studii politice si administrative la FCRP „David Ogilvy” – Facultatea de comunicare si relatii publice
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Masterat
Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută Project manager
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Management de proiect
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Codecs- curs Open University, curs de 6 luni MZT 865
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Curs postuniversitar
Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută Absolvent curs de ECDL (European Computer Driving Licence)
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Conducerea computerului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare SC Brams International SA din Brasov
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare profesionala a adultilor
Perioada 1992- 2004
Calificarea / diploma obţinută Mai mult de 30 cursuri de scurta durata
Domenii principale studiate / competenţe dobândite -          Administratie publica, formator de formatori-TOT, management   adminstrativ,   managementul situatiilor de criza, comunicare, dezvoltare   locala – stategica, economica, dezvoltarea managementului institutional, , management administrativ, comunicare publica, rolul si functiile administratiilor locale in schimbarile climatice, implicarea cetatenilor in decizia autoritatilor publice, managementul financiar, managementul resurselor umane, rolul, functiile si organizarea parlamentelor nationale, etc .
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare USAID- Agentia internationala pentru dezvoltare din Statele Unite;IRI – Institutul Republican International din SUA; NDI – Institutul National Democrat din SUA;INA- Insitutul National de Administratie din Romania;

CNFCFP Bucuresti – Centrul National de formare continua a functionarilor publici;

FDSC- Fundatia pentru o societate deschisa;

AOR – Opportunity Associates – Romania

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Cursuri post universitare
Perioada 1985-1987
Calificarea / diploma obţinută Antrenor de sah
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Educatie   fizica   si sport
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare IEFS- Institutul pentru educatie fizica si sport din Bucuresti – scoala de antrenori/2 ani/ curs ff.
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Postliceal
Perioada 1976-1980
Calificarea / diploma obţinută Licenta in matematici
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Matematica si informatica
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Transilvania” din Brasov, Facultatea de stiintele naturii – sectia matematica si informatica
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Invatamint universitar de stat/ cursuri de zi/ 4 ani
Perioada 1971-1975
Calificarea / diploma obţinută bacalaureat
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Liceul de cultura generala nr. 4 din Brasov, devenit Colegiu national
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegiul national de Informatica „Grigore Moisil” din Brasov
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Invatamint liceal – preuniversitar de stat, cursuri de zi/ 4 ani.
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Romana
Limba(i) străină(e) cunoscute franceza, engleza
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Nivel european (*) Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare
franceza Foarte bine Foarte bine Foarte bine bine Bine
engleza bune bune bine mediu Mediu
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi
Competente şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare eficienta dobindite timp de 12 ani prin: cariera de profesor de matematica si diriginte la clase de liceu si scoala generala; pegagog si supraveghetor la studenti straini;abilitatea de a lucra in echipa probata timp de 20 de ani prin experiente de antrenor si jucator de sah al echipei de sah a CSU a   Universitatii Brasov; lucrul in medii multiculturale probat timp de 17 ani prin cariera politica si   prin exercitarea unor functii publice alese de primar al Brasovului, timp de 8 ani-doua manadate, deputat, timp de 8 ani, doua mandate, consilier judetean, timp de un an, si consilier local, timp de 6 luni;

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership : director de liceu, timp de doi ani si diriginte la clase de elevi, timp de 12 ani;antrenor de sah al echipei Universitatii Brasov, timp de patru ani;primar al Brasovului, timp de doua mandate. In cei 8 ani, intre anii 1996-2004, am executat in calitate de ordonator principal de credite, un buget public de ~ 300 milioane de euro, in mod legal, fara greseala;

Experienta in logistica: am condus, coordonat si organizat administratia publica locala a municipiului Brasov, intre anii 1996-2004, in calitate de primar si ordonator principal de credite.

Experienta in MP sau managementul echipei:

Am coordonat si initiat proiectele de dezvoltare si de investitii ale Brasovului, intre anii 1996-2004, in calitate de primar.

Am initiat si elaborat strategia de dezvoltare durabila a municipiului Brasov si strategia de termoficare a Brasovului.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Microsoft Office; Excel; Word.
Permis de conducere Categoria B – autoturism
Informaţii suplimentare www.senat.ro

 

12 decembrie 2013                                                                                              Intocmit –                 drd.prof. Ioan Ghise

download_pdf_button

Dacă v-a placut postarea vă rugăm să o distribuiti prietenilor:
Distribuie postarea: